Ποδόσφαιρο Πρόγραμμα Προπονήσεων

ΗΛΙΚΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

2011-12

 

17.00-18.00

 

 

10.00-11.00

10.00-11.00

2009-10

 

17.00-18.00

 

 

10.00-11.00

10.00-11.00

2007-08

 

18.00-19.00

 

18.30-19.30

11.00-12.00

11.00-12.00

2005-06

 

19.00-20.00

 

19.30-20.30

12.00-13.00

12.00-13.00

ΠΑΙΔΙΚΟ(03-04)

ΕΦΗΒΙΚΟ(01-02)

19.30-21.00

20.00-21.00

 

20.30-21.30

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ